تحصیلات در کالج هنسه « هنزه »

تحصیلات در کالج هنسه « هنزه »

در مقطع اصلی دورس زبان شرکت می کنید ودر سطوح A1، A2 ، B1، B2 بخاطر کسب گواهینامه « شهادت نامه » امتحان میدهید.

دوره مقدماتی متعلق به برنامه آموزشی شبانه مدرسه ریال است. واحد های جبرانی « پس زمینه های آموزشی» که دوباره جهت آموزش مجدد برای همه در تعلیم و تحصیلات مدرسه شبانه رئال می باشد. شما  در اینجا می توانید تحصیلات گوناگونی را انجام دهید،

  1. تحصیلات اساسی به مدت 9 کلاس؛ یا تحصیلات در حد صنف نهم؛
  2. تحصیلات اساسی به مدت 10 کلاس؛ یا تحصیلات در حد نصف دهم؛
  3. تحصیلات میانی یا متوسطه . یا تحصیلات در حد صنف دوازده؛

 که برای یک  آموزش تحصیلات تخصصی « حرفه ای» درخواست می شود.

شرایط پذیرش ؛

  1. حداقل سن 17 سال؛
  2. و تا صنف ( کلاس) دهم درس خوانده باشد ؛
  3. حداقل شش ماه یا در جریان تحصص شغل. ( همچنین کار عملی پاره وقت و غیره....)

زمان  ( مدت ):

زمان تحصیل تا دوره مقدماتی تحصیلات  برمبنای 4 سمستر ( ترم) می باشد. یا به عبارت دیگر دو سال. البته  همیچنین بعد از آن  درخواست برای سطح  سمستر (ترم ) بالاترامکان پذیر می باشد.

کمک هزینه تحصیلی (Staatliche Unterstützung):

شاگردان  در جریان آموزش در مدرسه شبانه رئال می توانند بعدآ توسط BAföG حمایت خواهند شد. این پشتیبانی بستگی به اقتصاد خانواده دارد.

مضمون ها ( واحد ها ) در جریان آموزش شبانه مدرسه رئال:

آلمانی ، انگلیسی ، فرانسوی، ریاضی ، زیست شناسی « بیولوژی » ، آموزش کار، تخنیک ، جغرافیا و تاریخ.

مکان تدریس و ملاقات:

Lippstadt

قبل از ظهر: از ساعت 8:30 تا 11:45 حدودأ تا ساعت یک بعد ازظهر.

بعد ازظهر: از ساعت 6 تا 10. دوشنبه تا پنج شنبه.

Soest

بعد ازظهر: از ساعت 6 تا ساعت 10.

صنف یا کلاس های جدید برای سمستر یا ترم تابستانی از اول فبروری شروع می شوند. درصورت امکان هرچی زودتر خودتان را شامل نمایید.

بعد از فارغ التحصیل از مدرسه شبانه رئال می توانید که ؛

Bildungsgängen  Abendgymnasiun

Bildungsgängen Kolleg

شامل این دوره های گردید و بنابراین با سپری نمودن امتحان به درجه Fachhochschulreife& Abitur نایل شوید.Weitere Informationen

Kontakt & Anmeldung

 Mail: switi@hanse-kolleg.de

 Auf Anfrage ist eine Beratung über Telefon oder Skype möglich. 

 

Kontaktinformationen


Kontakt